Ogłoszenie konferencyjne

Wydziały Filologiczny i Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego pragną zaprosić na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną Po(st)graniczne narracje miejskie odbywającą się w dniach 16-18 października w Szczecinie.


Tytuł konferencji: Po(st)graniczne narracje miejskie
Organizator: Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin
Data: 16-18 października 2014
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.06.2014
Opłata konferencyjna: 300 zł (opłata uwzględnia koszty noclegu oraz bankietu)

Pogranicze to pojęcie obsługujące rozmaite obszary humanistyki. Określenia takie jak zwrot topograficzny i przestrzenny, zinstytucjonalizowane (w różnym stopniu) obszary badań opisywanych mianami place, urban, regional studies oraz ich powiązania z nurtami takimi jak ekokrytyka, wreszcie wchodzące na stałe do języka badań humanistycznych pojęcia takie jak chronotop, heterotopie czy miejsca pamięci każą sądzić, że pograniczność nie tylko weszła na stałe do żargonu należących do niej dyscyplin, ale jest sposobem ich funkcjonowania. To właśnie na styku pogranicznych kultur, ale też na pograniczach przylegających do siebie i przenikających się dyscyplin, powstają dzisiejsze narracje humanistyczne.

Pogranicze dyscyplin i pogranicze przestrzeni łączy się z kolejnym elementem terminologii humanistycznej, do której większość jej dziedzin nieuchronnie musi się – negatywnie lub afirmująco – odnosić. Wieloznaczny i kłopotliwy przedrostek „post” myli tropy chronologii w podobny sposób, w jaki współczesne badania nad przestrzenią komplikują relacje miedzy centrum i peryferiami. Postmodernizm, według diagnozy Frederica Jamesona (Politics of Utopia), jest zresztą obszarem (!) proliferacji metafor przestrzennych (vide pojęcia takie jak kultura nomadyczna, kłączowatość, przestrzeń publiczna i prywatna, margines itp.).

„Po(st)graniczność” to synergiczne połączenie tych dwóch kłopotliwych terminów. Łącząc je pragniemy zwrócić uwagę na możliwość uznania przestrzenności, w tym szczególnie przestrzenności miejskiej, za paradygmatyczny sposób myślenia o świecie, w którym pojęcia (i zjawiska) takie jak getto, opozycja wieś-metropolia, metamiasto itp. są zdolne metonimizować najważniejsze przemiany struktury rzeczywistości jeśli oglądać je nie (tylko) jako zjawiska historyczne, ale takie, które bezustannie definiują naszą epistemologię.

Proponujemy przyjrzenie się współczesnej kulturze z perspektywy tak właśnie rozumianej po(st)graniczności, która pozwoli zwrócić uwagę na kluczowe zagadnienia współczesności, w tym problem tożsamości po Zagładzie, kształtowanie się pojęcia tego, co ludzkie-cywilizacyjne, zjawiska tożsamości traumatycznej, zmarginalizowanej itd. Szczególne miejsce w naszych rozważaniach będą zajmować dwudziestowieczne miejskie pogranicza krzyżujące różne tożsamości zarówno w sensie czasowym, jak i przestrzennym, np. w miastach takich jak przed- i powojenne Szczecin czy Legnica, ale także Warszawa i Łódź, których zmienną identyfikację i sposoby jej rekonstrukcji, podobnie jak i w wymienionych przestrzeniach, budowała nie tylko przynależność państwowa, ale i złożona kompozycja etniczna i kulturowa.

Podczas konferencji pragniemy zachęcić do rozmowy na następujące tematy:
1. Miasto a narracja tożsamościowa;
2. Literatura Zagłady a narracja powojennego miasta;
3. Literackie, archiwalne i historyczne opowieści migracyjne w literaturze;
4. Przesiedlenia, wysiedlenia, migracje jako organizacja topografii pamięci;
5. Antropologia przestrzeni a lokalne narracje tożsamościowe;
6. Regionalizm, pograniczność, narodowość – badawcze (re)konfiguracje;
7. Gender: miejsca i pogranicza identyfikacji;
8. Współczesne rekonstrukcje postpamięciowe literatury;
9. (Nie)przekładalność języków, kultur, pamięci.
Lista ta jest otwarta i prezentuje zaledwie przykładowe obszary dyskusji.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane po polsku lub angielsku (wybór miejsca publikacji zostanie dokonany przez organizatorów po zakończeniu konferencji).

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń konferencyjnych w wypełnionym formularzu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.06.2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym formularz konferencyjny, będą dostępne na stronie www.postgraniczne.usz.edu.pl.